Hỏi:

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm trình cấp có thẩm quyền xem xét chuyển một số diện tích đất rừng phòng hộ xen lẫn đất ở thuộc xóm Tráng, xóm Lòn thành đất rừng sản xuất. Vì các hộ dân ở 2 xóm nằm trong vùng lòng Hồ Sông Đà, sinh sống đã lâu năm, ngay cạnh nhà cũng có thể là rừng phòng hộ, nên người dân không có đất sản xuất.

Trả lời: 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 267/UBND-TH ngày 23/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 530/SNN-KL ngày 29/3/2021, về việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất rừng giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, trong đó yêu cầu các địa phương căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành làm rõ định hướng quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn; tổ chức rà soát, tính toán chặt chẽ nhu cầu sử dụng đất lâm nghiệp cần chuyển đổi mục đích sang mục đích khác; xác định cơ cấu quy mô diện tích từng loại rừng (rừng phòng hộ; đặc dụng; sản xuất) đảm bảo hiệu quả, đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.

Quá trình tổ chức rà soát, các cơ quan chuyên môn cấp huyện đã tổ chức rà soát quy hoạch đảm bảo đồng bộ thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 với quy hoạch ba loại rừng. Trong đó nội dung ý kiến của Cử tri về xem xét chuyển một số diện tích đất rừng phòng hộ xen lẫn đất ở thuộc xóm Tráng, xóm Lòn thành đất rừng sản xuất đã được thực hiện.

Tuy nhiên tại Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025. Chỉ tiêu phân bổ đất rừng phòng hộ là 112.200,00 ha lớn hơn hiện trạng quy hoạch rừng phòng hộ tại Quyết định 3042/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình là 3.968,72 ha. Vì vậy toàn bộ quy hoạch hiện có cơ bản phải được giữ nguyên; Đề nghị của các Cử tri như đã nêu là không có căn cứ thực hiện./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction