Hỏi: 

Đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà Văn hóa, đường giao thông ở một số trục đường tại xóm chưa được bê tông hóa đáp ứng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu sau sát nhập Xóm Tám và xóm Dốc Phấn? Tạo điều kiện đầu tư vốn xây dựng cơ sở, vật chất để từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh?

Trả lời: 

Trong giai đoạn 2016-2020 tổng vốn ngân sách Trung ương giao tỉnh Hòa Bình để thực hiện Chương trình nông thôn mới là 1.174.000 triệu đồng, trong đó hỗ trợ đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 bình quân từ 9 đến 10 tỷ đồng/xã; hỗ trợ xã đặc biệt khó khăn và các xã đạt dưới 10 tiêu chí bình quân từ 4 đến 4,6 tỷ đồng/xã; các xã còn lại (xã đã được công nhận đạt chuẩn và xã còn lại) hỗ trợ bình quân 2,2 tỷ đồng/xã để nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí; xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hỗ trợ bình quân 8 tỷ đồng/xã. Trong thời gian tới căn cứ vào nguồn ngân sách Trung ương giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới) sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất phân bổ kinh phí để cho các xã tiếp tục thực hiện nâng cấp, sửa chữa các công trình liên quan đến nông thôn mới như: Đường giao thông, Nhà văn hóa… nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trên địa bàn các xã để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

UBND huyện Lương Sơn; Ủy ban nhân dân các xã cần chủ động trong việc lồng ghép huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện tu sửa các công trình như giao thông nông thôn và các công trình liên quan đến nông thôn mới theo hình thức xã hội hóa với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” để giảm nhẹ áp lực cho ngân sách nhà nước.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction