Hỏi:

Phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân: "Tỉnh, huyện khảo sát đất nông nghiệp tại địa phương, chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao, liên doanh, liên kết với nhà đầu tư, đảm bảo giống, kỹ thuật, đầu ra… tạo việc làm cho nhân dân"?

Trả lời:

Về khảo sát đất nông nghiệp tại địa phương: UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 Về việc phê duyệt Đề án điều tra, xây dựng bản đồ thổ nhưỡng và phân tích thích nghi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đã điều tra, phân tích đất, xây dựng bản đồ mức độ thích hợp đất đai và bố trí cây trồng trên tổng diện tích 127.616 ha. Người dân có thể thực hiện tra cứu mức độ thích nghị của từng loại cây trồng cụ thể trên từng diện tích, xứ đồng để có thể bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp (Tra cứu thông tin tại địa chỉ: https://datnongnghiep.hoabinh.gov.vn/public/bando).

Về chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm: Để thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 – 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 226/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 Về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 – 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành công văn số 1439/UBND-NNTN ngày 25/8/2020 V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 226/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025; trong đó hỗ trợ cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, trong đó có các sản phẩm trồng trọt bao gồm: rau an toàn, cây ăn quả có múi, mía ăn tươi, cây dược liệu, gạo chất lượng cao; các nội dung được hỗ trợ bao gồm: Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết; hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết; hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ quản lý, sản xuất; hỗ trợ chi phí mua giống, vật tư thiết yếu phục vụ sản xuất.

Ngoài các cây trồng được hỗ trợ theo Nghị quyết 226/NQ-HĐND, tùy thuộc từng huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã có một số doanh nghiệp, hợp tác xã uy tín đang thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm như: cây gai xanh, ngô sinh khối, mía nguyên liệu, cây họ bầu bí lấy hạt giống, dưa chuột bao tử... Người dân có mong muốn tìm hiểu và nguyện vọng liên kết sản xuất có thể liên hệ qua phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố để được hỗ trợ, tư vấn.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa được quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa là thủ tục hành chính cấp xã, vì vậy trước khi chuyển đổi cần đăng ký và được UBND cấp xã đồng ý chuyển đổi, diện tích chuyển đổi phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction