Hỏi: 

Phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân: "Hiện nay xuống cấp, khó khăn cho việc vận chuyển nông sản. Đề nghị xây dựng đường giao thông nội đồng vào các lô trồng cây ăn quả của nhân dân"?

Trả lời: 

Giao thông nông thôn, giao thông nội đồng có vai trò quan trọng kết nối cộng đồng dân cư, khu vực, phục vụ đời sống sản xuất, sinh hoạt, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề dân sinh, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Các nguồn lực được huy động để huy động xây dựng đường giao thông nội đồng gồm: Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình 135 hỗ trợ giảm nghèo bền vững; Đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn; Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã; các nguồn tài trợ ODA, … đặc biệt là sự ủng hộ và đóng góp nguồn lực trong nhân dân.

Đối với những diện tích đất sản xuất nông nghiệp thuộc quản lý của các Công ty TNHH một thành viên, hai thành viên. Việc xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa đường giao thông nội đồng trong các lô thửa thuộc trách nhiệm của Công ty. Đề nghị các Công ty được giao quản lý thực hiện xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng đường giao thông nội đồng đảm bảo nhu cầu phục vụ sản xuất.  

Hiện nay, do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cùng với tác động của thời tiết, khí hậu mà một số tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng chưa đáp ứng được nhu cầu, một số tuyến đường bị xuống cấp, hư hỏng. Nội dung này đã và đang được quan tâm, phân bổ nguồn ngân sách, bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên để thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án đường giao thông nội đồng thì nhu cầu về vốn là rất lớn. Vì vậy, các huyện, thành phố cần vận dụng linh hoạt, lồng ghép hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới với các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung nguồn lực để thực hiện. Vận động nhân dân cùng tham gia, đóng góp xây dựng bằng nhiều hình thực như: Đóng góp kinh phí, ủng hộ ngày công lao động, hiến đất.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction