Hỏi: 

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh sớm ban hành Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 và ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để tổ chức thực hiện"?

Trả lời: 

Ngày 20/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 2188/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2018-2020. Ngày 14/11/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT Hòa Bình ban hành Hướng dẫn số 790/HD-SNN thực hiện Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2018-2020.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực phát động phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu; đến 31/12/2021, toàn tỉnh Hòa Bình có 60 khu dân cư kiểu mẫu, 170 vườn mẫu được công nhận, tạo nền tảng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên đến nay, Trung ương chưa có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; do đó, đề nghị các địa phương căn cứ Bộ tiêu chí do UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành để tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu; đồng thời trú trọng tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và phát động các phong trào “Tỉnh Hoà Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu” để hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

 Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h) 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction