Hỏi: 

Để đảm bảo phục vụ sản xuất, công tác phòng chống thiên tai và công tác quản lý bảo vệ hành lang công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Lương Sơn, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình Thủy lợi chỉ đạo và phối hợp với địa phương thực hiện tốt nội dung: Xây dựng phương án vận hành nước trong các hồ chứa được giao quản lý đảm bảo phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp, đồng thời an toàn đập, hồ chứa và vùng hạ du đập trong mùa mưa bão: Hồ Ngành xã Liên Sơn. Nâng cấp, sửa chữa các công trình đảm bảo vừa phục vụ sản xuất, đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, an toàn hồ đập"?

Trả lời: 

Sở Nông nghiệp và PTNT là đơn vị được UBND tỉnh giao quản lý nhà nước đối với các công trình hồ, đập trên địa bàn tỉnh (trong đó có hồ Ngành xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn). Hằng năm trước mùa mưa lũ, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh các văn bản trong công tác quản lý điều hành đảm bảo an toàn đập, hồ chứa (năm 2022 đã tham mưu ban hành và ban hành các văn bản: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh; công văn số 719/UBND-KTN ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh; Công văn số 754/SNN-TL ngày 29/3/2022, số 287/SNN-TL ngày 11/2/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT).

 - Đối với việc xây dựng phương án vận hành nước trong các hồ chứa được giao quản lý đảm bảo phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp, đồng thời an toàn đập, hồ chứa và vùng hạ du đập trong mùa lũ bão: Hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT ký kết hợp đồng với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình để triển khai thực hiện, vận hành, đảm bảo nước tưới cho người dân trên cơ sở diện tích thực tế xác nhận giữa địa phương và công ty. Tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn có hồ Ngành phục vụ nước tưới cho 127ha lúa 2 vụ cho người dân.

 - Đối với công tác đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du trong mùa mưa bão:  Công trình hồ Ngành được đầu tư nâng cấp từ năm 2013 (do UBND huyện Lương Sơn làm chủ đầu tư), đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục thi công công trình. Căn cứ Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, trên cơ sở kiểm tra ngày 23/2/2022 của Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước (Hội đồng tư vấn) và các văn bản góp ý của các Sở, ngành địa phương có liên quan; Hội đồng tư vấn đã có báo cáo số 216/BC-HĐATĐ ngày 31/3/2022 gửi UBND tỉnh và đề nghị Chủ đầu tư thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an toàn đập như: Không cho tích nước trong hồ; Bố trí kinh phí thực hiện kiểm định, đánh giá mức độ an toàn công trình; Lập quy trình vận hành hồ chứa nước; Lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước; Thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định; Lập, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du; Lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định; vì vậy, đề nghị UBND huyện Lương Sơn căn cứ các đề nghị của Hội đồng tư vấn để triển khai thực hiện.

- Đối với việc nâng cấp sửa chữa công trình:

+ Hồ Ngành xã Liên Sơn là công trình cấp III, do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi quản lý vận hành, công trình được đầu tư nâng cấp từ năm 2013, đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục thi công công trình, tuy nhiên chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư để đưa công trình vào sử dụng. Do đó, đề nghị UBND huyện Lương Sơn kiểm tra, rà soát các hạng mục công trình của dự án, đảm bảo thực hiện đúng thiết kế, mục tiêu của công trình và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

+ Đối với các công trình thủy lợi, công trình hồ chứa: trong tháng 4 năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng các đơn vị liên quan (UBND các huyện, thành phố; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình) kiểm tra công tác phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập. Trên cơ sở kiểm tra hiện trường, báo cáo của các địa phương và đơn vị quản lý công trình, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Tổng cục Thủy lợi hỗ trợ sửa chữa khắc phục các công trình hư hỏng xuống cấp (Chi tiết tại Báo cáo số 292/BC-SNN ngày 29/4/2022 về kết quả kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập và các khu dân cư năm 2022 đã gửi đến UBND các huyện, thành phố)./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction