Hỏi: Rà soát, có phương án thu hồi và xử lý dứt điểm đối với diện tích đất cấp chồng lấn cho các hộ dân thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông?

Trả lời: 

Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến thành lập năm 2000, Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh thành lập năm 2002 và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn- Ngổ Luông thành lập năm 2004. Trong ranh giới quy hoạch các khu bảo tồn có các hộ dân sinh sống, có nhiều hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dẫn đến một khu có 02 chủ sử dụng đất (là Ban quản lý rừng đặc dụng và các hộ dân).

Thực trạng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các khu bảo tồn theo Nghị định số 02/NĐ-CP như sau:

- Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông: Diện tích quy hoạch khu bảo tồn theo Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông giai đoạn 2021-2030 là 15.154,95 ha. Tuy nhiên trên thực tế đến nay mới rà soát cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông được 2.167,99 ha, còn lại khoảng 12.986 ha đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

- Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến: Diện tích quy hoạch khu bảo tồn theo Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến giai đoạn 2021-2030 là 6.272,26  ha. Hiện nay đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến 4.471,63 ha, còn lại khoảng 1.171,80 ha tại xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Các Khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh đều nằm trong hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn 2030, được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 về việc quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mặt khác, cơ bản diện tích đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại các Khu bảo tồn nêu trên đều có hiện trạng là rừng tự nhiên. Theo quy định tại Mục 1, Điều 7, Luật Lâm nghiệp năm 2017 về sở hữu rừng thì “Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đối với rừng thuộc sở hữu toàn dân bao gồm: a) Rừng tự nhiên; b) Rừng trồng do Nhà nước đầu tư toàn bộ; …” .

Chính vì vậy, để đảm bảo duy trì ổn định diện tích quy hoạch rừng đặc dụng cả nước nói chung và của tỉnh Hòa Bình nói riêng theo Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất (các hộ dân), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm đối với diện tích đất cấp chồng lấn cho các hộ dân thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction