Hỏi: 

Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị giao rừng để quản lý?

Trả lời:

Thực hiện trình tự thủ tục đề nghị giao rừng tự nhiên để quản lý, bảo vệ theo luật định, trong đó cần:

- Đăng ký nhu cầu giao rừng với Ủy ban nhân dân cấp xã để báo cáo Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp vào kế hoạch giao rừng cấp huyện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Điều 35 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ;

- Lập hồ sơ đề nghị giao rừng theo Điều 36 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Lâm nghiệp.

Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững đối với diện tích rừng được giao trình thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 27 Luật lâm nghiệp số 16/2017/QH14; Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy định về quản lý rừng bền vững và tổ chức thực hiện./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction