Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - DỰ ÁN

Files:
Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 16/6/2020

(0 Đánh giá)

Tải về

Về việc phê duyệt điều chỉnh lại Dự án bảo vệ và phát triển rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-06-18
459.66 KB
61
Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 16/06/2020

(0 Đánh giá)

Tải về

Về việc phê duyệt điều chỉnh lại Dự án bảo vệ và phát triển rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-06-17
524.43 KB
69
Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 16/06/2020

(0 Đánh giá)

Tải về

Về việc phê duyệt điều chỉnh lại Dự án bảo vệ và phát triển rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, giai đoạn 2011 – 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-06-17
564.1 KB
64
Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày16/06/2020

(0 Đánh giá)

Tải về

Về việc phê duyệt điều chỉnh lại Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-06-17
691.9 KB
70
Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 17/06/2020

(0 Đánh giá)

Tải về

Về việc phê duyệt lại Dự án bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2011 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-06-17
682.54 KB
59
Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 17/06/2020

(0 Đánh giá)

Tải về

Về việc phê duyệt điều chỉnh lại Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-06-17
758.25 KB
92
Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 17/06/2020

(0 Đánh giá)

Tải về

Về việc phê duyệt điều chỉnh lại Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 - 2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-06-17
733.94 KB
68
Đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm vịt Bầu Bến (Cao thắng – Lương Sơn) tại Hòa Bình”

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-10-29
1.78 MB
116
Hướng dẫn số 493/HD-BCĐ ngày 08/7/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019-2020
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-07-10
781.83 KB
186
Văn bản gửi các Sở, ngành, địa phương xin ý kiến góp ý vào dự thảo hướng dẫn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-06-14
231.32 KB
146

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

PHẦN MỀM

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction