Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - DỰ ÁN

Files:
Dự thảo Hướng dẫn thực hiên Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về

Phụ lục kèm theo




Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-06-14
192.37 KB
172
Dự thảo Hướng dẫn thực hiên Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về




Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-06-14
244.5 KB
209
OCOP/Đề án: “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2030

(0 Đánh giá)

Tải về




Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-05-17
17.85 MB
183
OCOP/DANH SÁCH LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐƯỢC UBND TỈNH HOÀ BÌNH CÔNG NHẬN

(0 Đánh giá)

Tải về




Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-05-17
89.39 KB
161
OCOP/Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 26/4/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020 định hướng 203




Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-05-17
4.67 MB
383
Kế hoạch số 577/KH-SNN ngày 12/10/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Kế hoạch tăng cường năng lực năm 2018 chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới ( WB )




Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-10-12
0 B
171
Kế hoạch số 550/KH-SNN ngày 01/10/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới WB 

Kế hoạch Tăng cường năng lực năm 2018 (Tiểu hợp phần 1: Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hộ gia đình và Hợp phần 3: Nâng cao năng lực truyền thông, giám sát theo dõi)




Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-10-03
4 MB
163
Kế hoạch số 532/KH-SNN ngày 27/9/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới WB 

Kế hoạch truyền thông cấp nước nông thôn năm 2018 . 




Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-10-02
3.69 MB
183
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI “NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÒA BÌNH”

(0 Đánh giá)

Tải về




Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-05
85.45 KB
204
Đề tài: "Nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình"

(0 Đánh giá)

Tải về




Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-05
1.29 MB
177

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction