Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Files:
Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 14/07/2022

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Kế hoạch thực hiện năm 2022 Đề án cứng hóa đường GTNT tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-07-15
2.17 MB
17
Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh số 132/NQ- HĐND ngày 28/6/2022)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-07-05
2.13 MB
9
Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-06-30
3.29 MB
10
Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 13/11/2017

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cây có múi, an toàn tập trung tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-06-30
1.15 MB
12
Quyết định số 3116/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất mía tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-06-30
3.02 MB
11
Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-06-30
2.56 MB
17
Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-06-30
3.03 MB
16
Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển cây dược liệu tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-06-30
1.49 MB
13
Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 14/02/2022

(0 Đánh giá)

Tải về

Đề án cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phấn đấu đến năm 2025 kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-02-15
2.76 MB
9
Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-03-04
13.64 MB
410

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction