Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: TUYÊN TRUYỀN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

Files:
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định v.v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-05
1.27 MB
171
Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hòa Bình : Ban hành Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-05
726.3 KB
146
Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-05
1012.21 KB
153
Quyết định ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-05
2.99 MB
161
Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-05
1.03 MB
159
Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-05
2.25 MB
150
Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Bảo hiểm Xã hội

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-05
228.5 KB
147
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ Công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-05
49.5 KB
158
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-05
59.5 KB
151
Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2018-09-05
217 KB
152

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction