Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO

Files:
Văn bản số 980/SNN-TCCB ngày 18/5/2021

(0 Đánh giá)

Tải về

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-05-18
122.5 KB
10
Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về “Tăng cường sơ chế, chế biến, bảo quản, xúc tiến thương mại và tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-04-08
121 KB
21
Dự thảo Đề án Tăng cường xúc tiến thương mại, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (L3)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-04-08
89.19 KB
12
Dự thảo Nghị Quyết về tăng cường xúc tiến thương mại, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (L3)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-04-08
45.89 KB
10
Dự thảo Nghị Quyết về tăng cường xúc tiến thương mại, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (L2)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-03-19
47.01 KB
11
Dự thảo Đề án Tăng cường xúc tiến thương mại, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (L2)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-03-19
79.07 KB
11
Dự thảo Đề án Tăng cường xúc tiến thương mại, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-03-15
65.5 KB
11
Dự thảo Nghị Quyết về tăng cường xúc tiến thương mại, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-03-15
40.28 KB
8
Dự thảo đề nghị ban hành Nghị quyết về “Tăng cường xúc tiến thương mại, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-03-15
102 KB
11
Góp ý dự thảo lần 3 Quyết định phân công, phân cấp quản lý về VTNN và ATTP nông, lâm, thủy sản và muố

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-01-05
138 KB
22

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction