Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO

Files:
Văn bản số 2286/SNN-KL ngày 06/11/2020 V/v Góp ý dự thảo “Đề án hỗ trợ phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

(1 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-11-08
580.22 KB
92
Góp ý dự thảo “Đề án hỗ trợ phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-11-08
3.8 MB
123
Góp ý dự thảo Quyết định phân công, phân cấp quản lý về VTNN và ATTP nông, lâm, thủy sản và muối (Lần 2)

(0 Đánh giá)

Tải về

Dự thảo Quyết định Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-08-05
121 KB
76
Góp ý dự thảo Quyết định phân công, phân cấp quản lý về VTNN và ATTP nông, lâm, thủy sản và muối

(0 Đánh giá)

Tải về

Dự thảo Quyết định Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Dự thảo lần 1)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-05-28
108.5 KB
80
Góp ý dự thảo Quyết định phân công, phân cấp quản lý về VTNN và ATTP nông, lâm, thủy sản và muối

(0 Đánh giá)

Tải về

Văn bản Góp ý dự thảo Quyết định phân công, phân cấp quản lý về VTNN và ATTP nông, lâm, thủy sản và muối
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2020-05-28
618.42 KB
88
Dự thảo Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển bền vững rừng sản xuất giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2035 tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-07-17
242 KB
172
Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về một số chính sách hỗ trợ phát triển bền vững rừng sản xuất giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2035 tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-07-17
77.5 KB
154
Văn bản gửi các Sở, ngành, địa phương xin ý kiến góp ý vào dự thảo hướng dẫn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-06-14
231.32 KB
146
Dự thảo Hướng dẫn thực hiên Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về

Phụ lục kèm theo
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-06-14
192.37 KB
125
Dự thảo Hướng dẫn thực hiên Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-06-14
244.5 KB
176

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction