Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO

Files:
Góp ý dự thảo Nghị quyết và Đề án phát triển nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2025

(0 Đánh giá)

Tải về

Văn bản lấy ý kiến của các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan về dự thảo Nghị quyết và Đề án phát triển nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2025
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-06-10
551.76 KB
161
Góp ý dự thảo Nghị quyết và Đề án phát triển nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2025

(0 Đánh giá)

Tải về

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  Phát triển nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2025 (Dự thảo)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-06-10
73.5 KB
141
Góp ý dự thảo Nghị quyết và Đề án phát triển nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2025

(0 Đánh giá)

Tải về

Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát triển nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2025 (Dự thảo)
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-06-10
394 KB
181
Phụ lục IV

(0 Đánh giá)

Tải về

Dự thảo Đề án Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 - 2020 định hướng đến năm 2030 tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-26
291.95 KB
155
Phụ lục I

(0 Đánh giá)

Tải về

Dự thảo Đề án Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 - 2020 định hướng đến năm 2030 tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-26
195.43 KB
150
Dự thảo Đề án Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 - 2020 định hướng đến năm 2030 tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-03-26
3.58 MB
152
Biểu Ý kiến đóng góp của huyện

(0 Đánh giá)

Tải về

Góp ý dự thảo đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-02-26
12.06 KB
161
Biểu Tổng hợp Phụ lục OCOP

(0 Đánh giá)

Tải về

Góp ý dự thảo đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-02-26
111.92 KB
169
Văn bản số 253/SNN&PTNT ngày 25/02/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Góp ý dự thảo đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-02-26
1.73 MB
182
góp ý dự thảo đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030 (Đề án Dự thảo)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2019-02-26
11.23 MB
179

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction