Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA BỘ

Files:
Quyết định số 3368QĐ-BNN, ngày 6/9/2022 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành định mức kinh tế -kỹ thuật đối với vật nuôi giống gốc
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-09-12
6.57 MB
2
Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT, ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-08-30
704.18 KB
10
Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(0 Đánh giá)

Tải về

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-08-18
609.89 KB
12
Quyết định số 3117/QĐ-BNN-TY, ngày 17/8/2022 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

(0 Đánh giá)

Tải về

Về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-08-18
2.25 MB
16
Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT

(0 Đánh giá)

Tải về

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-08-15
1009.47 KB
17
Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt Chường trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 -  2025
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-08-04
361.66 KB
6
Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

(0 Đánh giá)

Tải về

Phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-08-03
425.76 KB
6
Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/07/2022

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-08-03
863.23 KB
8
Quyết định số 2860/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/07/2022

(0 Đánh giá)

Tải về

Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-08-03
679.07 KB
9
Thông tư số 04/2002/TT-BNNPTNT ngày 11/07/2022

(0 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp CT MTQG Giảm nghèo bền vững
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-08-02
587.63 KB
12

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

19 8 ảnh video xuất khẩu nhãn

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction