Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN CỦA TỈNH

Files:
Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 09/12/2021

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng (công trình bai dâng, kênh mương nội đồng) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-07-04
3.27 MB
0
Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021

(0 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 4 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình, ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-07-04
2.31 MB
0
Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 16/09/2021

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Quy định Điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-07-04
2.48 MB
0
Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 27/12/2021

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-07-04
2.38 MB
3
Quyết định số 79/2021/QĐ-UBND ngày 25/11/2021

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định sửa đổi QĐ số 09/2019/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND về vi phạm công trình thủy lợi
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-07-04
1.27 MB
0
Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 24/05/2021

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Quy định về kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-07-04
2.51 MB
1
Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 24/05/2021

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-07-04
2.45 MB
1
Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 30/06/2020

(0 Đánh giá)

Tải về

Quyết định Ban hành định mức hỗ trợ từng loại đối với từng loại khối lượng, hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-07-04
2.81 MB
2
Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 26/06/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-07-04
2.35 MB
0
Nghị quyết số 226226/NQ-HĐND ngày 20/12/2019

(0 Đánh giá)

Tải về

Nghị quyết về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-07-04
535.38 KB
0

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction