Văn bản quy phạm pháp luật
Trang chủ Tìm kiếm Quay lại
Category: VĂN BẢN LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO

Files:
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết nội dung chi, mức chi và phân cấp quản lý thu, kế hoạch thu nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hòa Bình (Xin ý kiến Sở, ngành, địa phương)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-02-17
144.5 KB
13
Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết nội dung chi, mức chi và phân cấp quản lý thu, kế hoạch thu nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hòa Bình (Văn bản xin ý kiến các Sở, ngành, địa phương)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2022-02-17
702.45 KB
6
Dự thảo Kế hoạch tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng động, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-11-19
47.99 KB
9
Dự thảo Dự thảo Quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với Hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tờ trình)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-11-17
63.5 KB
7
Dự thảo Quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với Hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Quyết định)

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-11-17
31.74 KB
11
Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-11-08
173 KB
7
Góp ý vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-10-29
157.5 KB
8
Xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

(0 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-10-01
98 KB
20
Góp ý dự thảo Tờ trình Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(1 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-09-28
77.5 KB
11
Góp ý dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(1 Đánh giá)

Tải về
Ngày tạo
Kích cỡ
Tải về:
2021-09-28
66.5 KB
11

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction