Sáng ngày 17/12, tại trụ sở UBND tỉnh đã diễn ra hội nghị thẩm định dự án rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định dự án chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định dự án phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo, tính đến năm 2013, toàn tỉnh có 78% số dân được sử dụng nước hợp vệ sinh (HVS), trong đó có 59,71% số người nghèo. Tỷ lệ trường học có nước HVS đạt 64,2%; trạm y tế có nước HVS đạt 69,5%. Đối với chương trình nhà tiêu HVS, toàn tỉnh có gần 89.240 nhà tiêu HVS, chiếm 44,2%; gần 47.630 hộ chăn nuôi có công trình HVS, chiếm 38,5%; hệ thống trường học có nhà tiêu HVS đạt 65%, trạm y tế đạt 69%. Đối với hiện trạng cấp nước HVS, trên địa bàn nông thôn có 407 công trình cấp nước tập trung cho gần 222.400 người; gần 80.300 công trình cấp nước hợp vệ sinh nhỏ lẻ, phục vụ cho trên 391.780 người.

Theo đánh giá của Hội đồng, công trình cấp nước tập trung chủ yếu khai thác nguồn nước mặt, chiếm 81% tổng số công trình, còn lại 19% là công trình khai thác nước ngầm. Đáng chú ý, trong 407 công trình cấp nước tập trung hiện chỉ còn 76 công trình đang hoạt động bình thường nhưng có đến 122 công trình hoạt động kém và có 96 công trình đang ngừng hoạt động. Nhìn chung việc triển khai thực hiện quy hoạch cấp nước sinh hoạt và VSMTNT trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian vừa qua còn chậm so với quy hoạch đã được lập năm 2008.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những vấn đề bất cập liên quan đến quá trình hoàn thiện quy hoạch cấp nước sinh hoạt và VSMTNT đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Trong đó, tập trung điều chỉnh các thuật ngữ, bổ sung số liệu và có những định hướng, kiến nghị cụ thể đảm bảo cho dự án triển khai trong thời gian tới có tính thống nhất, sát với tình hình thực tế.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định dự án đề nghị các thành viên trong Hội đồng rà soát lại các văn bản, chính sách bổ sung, điều chỉnh kịp thời các số liệu liên quan để dự án có số liệu chính xác nhất, đảm bảo dự án được phê duyệt và triển khai trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: đối với cấp nước sinh hoạt sẽ tập trung sửa chữa các công trình hiện có đang xuống cấp không hiệu quả; tăng cường công tác quản lý đảm bảo có nguồn lực duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Đối với những công trình cấp nước xây mới, ngoài những dự án đã được triển khai trong quy hoạch sẽ tập trung vào những địa phương kinh tế còn khó khăn. Về chương trình nhà tiêu HVS, quan điểm là động viên nhân dân tự làm, Nhà nước có cơ chế hỗ trợ những vùng khó khăn. Đồng chí lưu ý, để đảm bảo mục tiêu đề ra, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân là hết sức quan trọng. Ngoài nguồn lực của Nhà nước, vai trò của cộng đồng dân cư cũng như mỗi hộ gia đình có yếu tố quyết định đến hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy đời sống KT – XH, nhất là những vùng có đời sống kinh tế khó khăn trong tỉnh./.

(Nguồn: HBĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction