Theo yêu cầu của Ngân hàng thế giới và Ban Quản lý các dự án thủy lợi Trung ương (CPO) về việc thực hiện công khai các tài liệu chính sách an toàn xã hội (RPF, EMPF, RAPs/A-RAPs, EMDP) của dự án WB8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình đăng tải các tài liệu của Dự án Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập (WB8), Cụ thể như sau:

Tài liệu cấp dự án: Các khung chính sách Tái định cư và khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF).

1. Khung chính sách dân tộc thiểu số (RPF) Download:

2. Khung chính sách tái định cư (EMPF) Download:

Tài liệu cấp tiểu dự án: các bản Kế hoạch hành động tái định cư (RAP/A-RAP), và Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP).

1. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP/A-RAP) Download:

2. Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) Download:

Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (Download):

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction