Ngày 4/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành là thành viên BCĐ; các đồng chí Bí thư huyện uỷ, thành uỷ, UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Hội nghị đã triển khai các văn bản của Trung ương về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch triển khai các Chương trình tại tỉnh Hoà Bình. Theo Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng NTM, giai đoạn 2016 – 2020, vốn NSNN hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình tối thiểu là 193.155,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương: 63.155,6 tỷ đồng, ngân sách địa phương: 130.000 tỷ đồng. Đối với tỉnh Hoà Bình, mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM đạt 40% trở lên; phấn đấu 1 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân các xã trong tỉnh đạt 15,0 tiêu chí/xã và không có xã nào đạt dưới 10 tiêu chí; cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã; nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập bình quân đầu ngươi khu vực nông thôn đạt 35 triệu đồng/người/năm trở lên. Kế hoạch đã xây dựng 10 giải pháp chủ yếu và phân công thực hiện cụ thể cho các ngành thành viên BCĐ.

Về Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020, mục tiêu phấn đấu duy trì giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 3%; các huyện, xã nghèo giảm tỷ lệ bình quân mỗi năm từ 4 – 5%; hỗ trợ hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh theo bộ tiêu chí xây dựng NTM; thực hiện có đồng bộ, hiệu quả cơ chế chính sách, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% thôn, bản khó khăn nhất có đường giao thông được cứng hoá, hỗ trợ phương tiện nghe nhìn; có mạng lưới trường mầm non, tham gia BHYT, cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí; 90% thôn bản có công trình thuỷ lợi phục vụ cho trên 90% diện tích trồng lúa nước…Tổng kinh phí dự kiến khoảng 8.200 tỷ đồng (Trung ương: 7.654,5 tỷ đồng; địa phương: 80 tỷ; vốn vay giai đoạn II: 315,50 tỷ đồng; huy động: 150 tỷ đồng).

Hội nghị cũng thông qua Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, trong đó quy định về trình tự lập kế hoạch, lập dự toán, phân bổ kế hoạch vốn và quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia tại tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đều cho rằng việc thực hiện các mục tiêu trong Chương trình Quốc gia rất khó khăn do tỉnh còn nhiều xã, vùng nghèo, đặc biệt khó khăn. Vì vậy, cần sự quan tâm, hỗ trợ nguồn lực của Trung ương và địa phương. Từ đó tập trung thảo luận đưa ra giải pháp để triển khai các kế hoạch có hiệu quả như: nâng cao nhận thức cho người dân, tăng cường công tác phối hợp, thu hút đầu tư, phát triển mạng lưới an sinh xã hội và sản xuất, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống của cư dân…

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau”, “Tỉnh Hoà Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 – 2020”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh để triển khai thực hiện tại địa phương mình. Từ đó, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình tại từng đơn vị. Rà soát lại Quyết định thành lập và cơ chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên của BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia. Thành viên BCĐ phối hợp với các huyện, thành phố có hướng dẫn cụ thể để thành lập bộ phận giúp việc cấp huyện, ban quản lý cấp xã. Giao Sở LĐ, TB&XH; NN&PTNT; Ban Dân tộc nghiên cứu, đề xuất những nội dung cần phối hợp giữa hai chương trình mục tiêu quốc gia là nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở đó Sở Kế hoạch chủ trì, tổng hợp và tham mưu cho UBND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh: giải pháp quan trọng là huy động vốn và lồng ghép các nguồn lực đảm bảo cho Chương trình được thực hiện hiệu quả. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, sự điều hành quản lý của chính quyền các cấp; tránh huy động quá mức sức đóng góp của người dân./.

CTTĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction