Năm 2017, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt, tất cả các lĩnh vực đều có sự chuyển biến. Hạ tầng kinh tế - xã hội nhất là giao thông nông thôn, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, khu thể thao xã, khu tập kết và xử lý rác thải... được quan tâm hỗ trợ đầu tư nâng cấp. Các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị được tập trung triển khai đặc biệt là công tác cải tạo vườn tạp tại các hộ gia đình nông thôn.

Mô hình nuôi gà cho hiệu quả kinh tế cao

 

Công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch sản xuất trong đồ án quy hoạch xã NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; công tác xây dựng quy chế quản lý quy hoạch được các xã quan tâm thực hiện, quy hoạch xã NTM đảm bảo hài hòa giữa phát triển nông thôn với phát triển đô thị. Phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã được triển khai thực hiện từng bước, phù hợp với đặc điểm tự nhiên xã hội, an ninh, quốc phòng và phong tục tập quán của địa phương.

 

Việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt trong quá trình triển khai Chương trình xây dựng NTM. Các huyện, thành phố đã huy động các nguồn vốn lồng ghép chương trình, dự án, Chương trình 135 và nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2017 thực hiện được hơn 230 mô hình, với kinh phí trên 41 nghìn tỷ đồng. Nhiều địa phương xây dựng, triển khai thực hiện phương án phát triển sản xuất quy mô vừa và nhỏ theo hình thức liên kết giữa các hộ dân với doanh nghiệp.

 

Trên cơ sở huy động lồng ghép các nguồn vốn, cùng với nguồn đầu tư năm 2017 là 602,699 tỷ đồng, chủ yếu tập trung cho các xã ưu tiên, xã đặc biệt khó khăn, xã đăng ký về đích 2017. Kết quả trong năm các địa phương đã và đang tổ chức triển khai xây mới, nâng cấp, bổ sung hoàn thiện các hạng mục như: Giao thông nông thôn toàn tỉnh đã cứng hóa được trên 130 km đường giao thông nông thôn, 29 công trình thủy lợi, 13 công trình cầu cống, 32 km kênh mương nội đồng, 29 nhà văn hóa xã, 64 nhà văn hóa thôn, 12 trạm y tế xã, 59 trường học và hơn 30 công trình khác (chợ, trụ sở, công trình nước sạch...).

 

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM, mặt trận các cấp đã tổ chức cho các hộ gia đình, khu dân cư đăng ký thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn mình”. Đã có 187.053 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa (đạt 90%), 1.806 khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa (đạt 87,5%), 100% khu dân cư đăng ký tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Phong trào “Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường trong lành - Ngõ xóm văn minh” tiếp tục được đẩy mạnh; vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện, có nhiều địa phương đã phát động chiến dịch làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, thành lập các tổ thu góm rác thải và trồng cây đầu năm. Trong năm, huy động được hàng ngàn ngày công; nạo vét, đào đắp nhiều km kênh mương nội đồng; phát quang giải tỏa nhiều tuyến hành lang giao thông nông thôn.

 

Xác định việc xây dựng hệ thống tổ chức chính trị, xã hội ở cơ sở vững mạnh là rất quan trọng vì chính quyền cơ sở là nơi trực tiếp thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, gắn bó với nhân dân, hệ thống chính trị ở cơ sở không ngừng được củng cố và phát triển. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật đảm bảo yêu cầu, 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định; Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh”; 100% các tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn các xã tiếp tục được củng cố và giữ vững.

 

Kết quả, trong năm 2017 có thêm 06 xã về đích, nâng tổng số xã về đích NTM lên 45 xã, trong đó số xã được công nhận đạt chuẩn NTM là 41 xã (bằng 21,5% tổng số xã); 03 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 110 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 33 xã đạt từ 7-9 tiêu chí. Trung bình số tiêu chí NTM trên 1 xã đạt 13,6 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2016; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 70%, tăng 2% so với năm 2016./.

CTTĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction