Ngày 25/5, tại Lương Sơn, VPĐP NTM tỉnh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả tham mưu của văn phòng điều phối NTM cấp tỉnh và cấp huyện. Tham dự có lãnh đạo và cán bộ chuyên trách VPĐP tỉnh, cán bộ VPĐP các Sở KH&ĐT, TN&MT, VH-TT&DL, Tài chính, GTVT, Hội Nông dân tỉnh và các huyện TP.

Toàn cảnh hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống văn phòng điều phối NTM từ tỉnh đến huyện đã được kiện toàn phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo vận hành thông suốt, tham mưu giúp Ban chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Hiện, VPĐP cấp tỉnh có 26 người, cấp huyện có 128 người và 191 công chức cấp xã chuyên trách về xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền về xây dựng NTM tiếp tục được phát huy hiệu quả; công tác chỉ đạo ngày càng quyết liệt. Các địa phương đã tập trung dồn nguồn lực xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn, tích cực mở rộng các mô hình phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới và phong trào "Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường trong lành - Ngõ xóm văn minh” và "Cuộc vận động 5 không 3 sạch” tiếp tục được đẩy mạnh; vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường như quản lý, thu gom và xử lý chất thải, nước thải ở các xã đã có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt là tại các xã đã tham gia mô hình thu gom rác và môi trường nông thôn năm 2017. Kết quả đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã trồng mới được khoảng trên 3.000 cây xanh, cây cảnh; xây dựng trên 33 bồn hoa, chậu cảnh nơi công cộng và trồng hoa, cây xanh dọc hai bên đường của trên 10 km đường giao thông nông thôn. Đến nay toàn tỉnh có 51 xã đạt 19 tiêu chí (chiếm 26,2%); 10 xã đạt từ 15-18 tiêu chí (chiếm 5,24%); 67 xã đạt từ 10-14 tiêu chí ( 35, 08%); 46 xã đạt từ 8-9 tiêu chí (24,08%); 17 xã đạt 7 tiêu chí ( 8,9%). Bình quân đạt 12,62 tiêu chí/xã, tăng 0,32 tiêu chí/ xã so với cuối năm 2017.

Tại hội nghị, đại diện văn phòng điều phối các huyện, thành phố đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, tìm ra những hạn chế, nguyên nhân trong công tác chỉ đạo, thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Cụ thể: việc triển khai các nội dung xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn tại các địa phương chưa đồng bộ, thống nhất nên hiệu quả chưa cao; những vướng mắc về vốn đầu tư, đội ngũ cán bộ chuyên trách NTM ở cơ sở; cơ chế, chính sách và những bất cập trong thực hiện các tiêu chí NTM hiện nay...

Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tập trung hoàn thành các nội dung: Phấn đấu số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân chung toàn tỉnh là 13 tiêu chí/xã; không có xã đạt dưới 8 tiêu chí, trong đó: Số xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM trong năm (xã đạt cả 19 tiêu chí) là 15 xã (nâng tổng số xã được công nhân xã đạt chuẩn NTM của tỉnh là 66 xã); Thành phố Hòa Bình được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh đánh giá nỗ lực tham mưu thực hiện của đội ngũ cán bộ văn phòng điều phối các cấp. Đồng thời đề nghị các huyện, thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về NTM gắn với tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung rà soát lại các tiêu chí NTM, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn từ nay đến năm 2020 sát với thực tế ở địa phương. Có kế hoạch triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu NTM, mô hình vườn mẫu... Riêng thành phố Hòa Bình phải xây dựng ở tại các xã ít nhất 1 khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; đối với các xã về đích NTM năm 2018 phải có ít nhất 1 khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu./.

HBĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction