Ngày 14/3, tại huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá kết quả, tiến độ xây dựng huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019. 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đến cuối tháng 2/2019, huyện Lương Sơn có 11/19 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 57,89%); 8 xã còn lại đã hoàn thành từ 14-17 tiêu chí; bình quân đạt 17,59 tiêu chí/xã. Phong trào xây dựng NTM trong toàn huyện tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, người dân tích cực vào cuộc.

Đối với 9 tiêu chí huyện NTM được huyện Lương Sơn rà soát, đánh giá và lên kế hoạch cụ thể, huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện. Đến nay, huyện đạt 7/9 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, thủy lợi, điện, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự xã hội và tiêu chí về chỉ đạo xây dựng NTM; còn 2 tiêu chí về giao thông, y tế - văn hóa -giáo dục chưa đạt theo yêu cầu đề ra.

Để 100% số xã của huyện về đích NTM, tiến tới đưa huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019, tại hội nghị, huyện Lương Sơn đề nghị UBND tỉnh cho phép huyện được ứng trước nguồn vốn Chương trình năm 2020 và hỗ trợ khoảng 1,9 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp của Chương trình để huyện thực hiện xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu và cải tạo cảnh quan môi trường. Đề nghị các sở, ngành quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo huyện thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí có liên quan.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng yêu cầu huyện Lương Sơn tiếp tục bám sát kế hoạch chỉ đạo của tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,huy động tối đa nguồn lực để xây dựng NTM, đô thị văn minh một cách toàn diện, có chiều sâu, thực chất và bền vững; hoàn thành 8 xã về đích theo kế hoạch và các tiêu chí còn lại của huyện NTM. Các sở, ngành liên quan hỗ trợ huyện Lương Sơn thực hiện các tiêu chí và thủ tục soát xét, hồ sơ thẩm định các tiêu chí theo lộ trình đề ra, phấn đấu đến ngày 30/9 hoàn thành xong hồ sơ để tỉnh xem xét,đề nghị Trung ương thẩm định công nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019./.

HBĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction