Đồng chí Quách Hương Lam, Chủ tịch UBND xã Lạc Sỹ cho biết: Lạc Sỹ là xã vùng sâu, diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK) của huyện Yên Thủy. Cuộc sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp. Mấy năm nay, được sự hỗ trợ, đầu tư của các chương trình, dự án như 135, giảm nghèo... đã giúp bộ mặt nông thôn Lạc Sỹ ngày càng đổi mới.

Xã Cao Răm (Lương Sơn) tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao đời sống người dân.

Từ các chương trình hỗ trợ sản xuất, người dân trong xã đã mạnh dạn đầu tư trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển đàn ong lấy mật nâng cao thu nhập. Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục đã có sự đổi thay rõ rệt. Người dân đã được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% xóm có đường giao thông thuận lợi. Hệ thống trường lớp được kiên cố hóa, thúc đẩy sự nghiệp GD &ĐT, trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của người dân, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn xã. Năm nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 40,53%, thu nhập bình quân đạt 10, 3 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, theo đồng chí Quách Hương Lam, việc triển khai chương trình xây dựng NTM trên địa bàn các xã thuận lợi đã khó, việc xây dựng NTM ở các xã ĐBKK còn khó hơn nhiều. Hiện nay, xã mới đạt 3 tiêu chí. Trong thời gian tới, xã tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ, lồng ghép các nguồn vốn, huy động sức dân hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững để xây dựng NTM.

Xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn, từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thời gian qua, cùng với các xã vùng thuận lợi, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM tại 95 xã ĐBKK. Kết quả, đến nay đã có 100% xã hoàn thành quy hoạch, 74 xã hoàn thành quy hoạch chi tiết và công bố quy hoạch, đạt 78% so với các xã ĐBKK, đạt 46% số xã đã hoàn thành quy hoạch chi tiết chung toàn tỉnh; 19 xã đã cắm mốc quy hoạch, đạt 20% so với các xã ĐBKK, đạt 50% so với các xã chung toàn tỉnh. Về bộ tiêu chí, đã có 13 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, chiếm 25% so với nhóm các xã chung của tỉnh; 66 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, chiếm 61% so với nhóm các xã chung của tỉnh; 16 xã đạt dưới 5 tiêu chí, chiếm 80% so với nhóm các xã chung của tỉnh.

Có thể khẳng định, việc triển khai chương trình NTM đang tạo được sự đổi thay rõ rệt trên địa bàn các xã, nhất là các xã vùng khó khăn. Nhờ sự huy động mọi nguồn lực, sự tham gia tích cực của các cấp, ngành và người dân để xây dựng NTM góp phần giảm dần khoảng cách giữa khu vực thuận lợi, vùng khó khăn. Cuộc sống người dân các xã vùng ĐBKK ngày càng cải thiện. Theo thống kê, bình quân hộ nghèo ở khu vực nông thôn giảm 3,5%/năm. Đến nay, thu nhập bình quân đạt 28,3 triệu đồng/ người/năm. Tuy nhiên, là một tỉnh miền núi, kinh tế còn khó khăn, đặc biệt là các xã ĐBKK xuất phát điểm thấp, tỉnh ta cũng gặp không ít trở ngại như nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước còn hạn chế, điều kiện kinh tế của các hộ dân nông thôn miền núi khó khăn, dân cư sống không tập trung, doanh nghiệp đóng trên địa bàn ít nên việc huy động nguồn lực tại chỗ để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn hạn chế... đã ảnh hưởng đến chương trình xây dựng NTM tại các địa phương.

Để tiếp tục triển khai chương trình xây dựng NTM trên địa bàn, tỉnh đang tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT -XH vùng nông thôn, miền núi, trong đó, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ đầu tư mạnh cho các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015; chú trọng đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tạo chuyển biến mới cho bộ mặt nông thôn, miền núi nhất là vùng khó khăn. Đặc biệt, cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước rất cần sự đóng góp sức người, sức của của người dân các xã vùng ĐBKK - chủ thể công cuộc xây dựng NTM. Từ đó góp phần hoàn thành mục tiêu của tỉnh đến năm 2015 có khoảng 15% số xã cơ bản đạt chuẩn xã NTM (khoảng 29 xã), trong đó có 3 xã ĐBKK, chiếm 10,3% số xã. Trong đó có xã Phú Thành - Lạc Thuỷ; xã Trung Bì, xã Nam Thượng - Kim Bôi. Tỷ lệ hộ nghèo các xã vùng khó khăn giảm còn 33% ./.

(Nguồn: HBĐT)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction