Trong giai đoạn 2011-2014, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đạt trên 7.000 tỉ đồng.

Trong đó ngân sách T.Ư hỗ trợ trên 225 tỉ đồng (gồm vốn trái phiếu Chính phủ 122 tỉ đồng, vốn sự nghiệp phát triển 71, 4 tỉ đồng, vốn đầu tư phát triển 32, 4 tỉ đồng); ngân sách tỉnh đầu tư cho các xã trên 317 tỉ đồng, ngân sách huyện, xã 126, 5 tỉ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án cho các xã trên 3.100 tỉ đồng; vốn huy động từ các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế trên 350 tỉ đồng; vốn tín dụng trên 1.300 tỉ đồng; vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư gần 1.500 tỉ đồng và vốn huy động khác trên 42 tỉ đồng. Các nguồn vốn đều được phân bổ và hướng dẫn hợp lý cho các xã thực hiện theo các tiêu chí NTM./.

(Nguồn: HBĐT)    

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction