Dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của các cơ quan, ban, ngành và sự hưởng ứng tích cực từ phía người dân, đến nay chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bộ mặt nông thôn và đời sống người dân, đặc biệt ở các xã vùng khó khăn đã có nhiều thay đổi rõ nét.

Đường bê tông GTNT xóm Lở 2, xã Lũng vân (Tân Lạc) được bê tông hóa

Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo 800 tỉnh Hòa Bình, đến nay có xã Dũng Phong cơ bản đạt 19 tiêu chí; 28 xã đạt từ 15 -18 tiêu chí; 8 xã đạt 14 tiêu chí; 9 xã đạt 13 tiêu chí; 23 xã đạt từ 10-12 tiêu chí; 112 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và 10 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung nhiều nguồn lực, thực hiện tốt các chương trình của Nhà nước về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu vùng nông thôn. Nhiều công trình phục vụ phát triển kinh tế- xã hội được đầu tư xây dựng, tạo cơ sở tiền đề quan trọng để người dân vươn lên làm giàu. Theo đó đã cứng hóa 1.005 km đường trục xã, liên xã, trục thôn, xóm, đường ngõ xóm, bản, nâng tổng số km đường giao thông nông thôn được cứng hóa 2.965/8.982 km, đạt 33%, tăng 11,6% so với năm 2010. Ở một số xã vùng cao, xây mới và sửa chữa nâng cấp được 84 công trình thủy lợi, kiên cố hóa được 107,3 km kênh mương nội đồng, nâng tổng số km kênh mương nội đồng được kiên cố hóa lên 1.100/3.019 km, từng bước đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất cho nông dân. Tổng nguồn vốn lồng ghép để đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng - xã hội tại các xã hơn 2.759 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh đã huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân đóng góp ngày công lao động, trên 3 nghìn hộ dân hiến 800.459m2 đất và tài sản trên đất tương đương khoảng 50 tỷ đồng để làm công trình hạ tầng nông thôn. Đến nay, tại các huyện trên địa bàn tỉnh đã và đang chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện trên 450 mô hình phát triển sản xuất  như mô hình trồng trọt, chăn nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn, với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện mô hình là 289.895 triệu đồng để mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất; hỗ trợ 37.674 con giống các loại cho 21.450 hộ để chăn nuôi, phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Điển hình như mô hình, phát triển cây có múi tại huyện Lạc Thủy, mô hình nuôi trồng thủy sản tại xã Hiền Lương (Đà Bắc)… Những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo bình quân khu vực nông thôn  giảm khoảng 3,5%/năm, năm 2013 là 21,73%.

Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh cũng gặp không ít khó khăn như nguồn hỗ trợ của nhà nước còn hạn chế, điều kiện kinh tế của các hộ dân miền núi còn nghèo, dân cư sống không tập trung, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn ít nên việc huy động nguồn lực tại chỗ là rất khó khăn.

Để khắc phục những khó khăn nêu trên và đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trong thời gian tới,tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong dân; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ trong Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM cấp xã đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất và đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn  nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư khác vào nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, y tế, giáo dục, môi trường; lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, ưu tiên hỗ trợ đầu tư mạnh cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Hòa Bình phấn đấu hết năm 2015 có 29 xã cơ bản đạt chuẩn xây dựng NTM theo lộ trình; trong đó có 3 xã đặc biệt khó khăn là xã Phú Lão (huyện Lạc Thủy); xã Trung Bì, Nam Thượng ( huyện Kim Bôi)./.

(Nguồn: CTTĐT)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction