Năm 2014, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt được mức tăng trưởng khá, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của tỉnh. Sản lượng nhiều loại nông sản tăng, đảm bảo an ninh lương thực; kiềm chế tốt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đối phó hiệu quả với các diễn biến bất thường của thời tiết; diện tích trồng rừng tăng; chương trình nông thôn mới đạt kết quả khả quan; các dự án đầu tư xây dựng của ngành cơ bản hoàn thành kế hoạch giao; bước đầu triển khai có hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu ngành góp phần quan trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn, xóa đói giảm nghèo.

Năm 2014, gía trị sản xuất hiện hành đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm 2013; tốc độ tăng giá trị tăng thêm nông, lâm, thủy sản 4,0%. Sản lượng lương thực có hạt đạt 36,7 vạn tấn vượt 1,52% kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng đạt 49,41%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 82%; số tiêu chí bình quân tăng thêm 1,9 tiêu chí/xã so với năm 2013, đạt trung bình 10,08 tiêu chí/xã.

Công tác chỉ đạo sản xuất được triển khai đồng bộ, chặt chẽ theo định hướng tái cơ cấu, chuyển đổi mạnh mẽ diện tích sản xuất các loại cây trồng kém hiệu quả, các loại giống năng suất chất lượng kém sang các loại cây trồng có năng suất chất lượng cao hơn, có thị trường tiêu thụ thuận lợi hơn; khuyến khích và hỗ trợ sử dụng giống mới, giống xác nhận, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chăn nuôi chuyển dần hình thức chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi gia trại, trang trại. Giá trị sản xuất so sánh ngành chăn nuôi đạt 1,29 nghìn tỷ đồng. Tổng đàn gia súc trên 500 nghìn con, đàn gia cầm khoảng 4 triệu con. Đã hình thành vùng chăn nuôi lợn, gia cầm tập trung với 85 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung với quy mô lớn tại các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy, Kim Bôi. Hình thức chăn nuôi gia trại phát triển mạnh với hơn 550 gia trại chăn nuôi gà, lợn quy mô nhỏ. Nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn theo quy hoạch được xây dựng, tạo thành vùng chăn nuôi riêng biệt, khép kín, an toàn sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường. Liên kết trong chăn nuôi tạo thành chuỗi sản xuất từ cùng cấp giống thức ăn đến xuất chuồng giữa công ty sản xuất thức ăn và các trang trại, gia trại gia công được thực hiện. Công tác chỉ đạo và tổ chức sản xuất nuôi trồng thủy sản có những chuyển biến tích cực, các giống có có giá trị kinh tế cao như: cá tầm, cá vược, cá bỗng được nuôi lồng trên vùng hồ thủy điện sông Đà và các sông, hồ lớn. Gía trị sản xuất hiện hành ngành thủy sản đạt 304 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,1% cơ cấu toàn ngành. Tổng diện tích nuôi trồng đạt 2.450 ha, có 1,7 nghìn lồng bè nuôi cá, giá trị thu nhập bình quân 85 triệu đồng/ha nuôi trồng thủy sản. Rừng trồng, rừng khoanh nuôi được bảo vệ phát triển tốt, góp phần cải thiện sinh thái, nâng cao chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường. Gía trị sản xuất hiện hành ngành lâm nghiệp 1,19 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,43% toàn ngành nông, lâm, thủy sản. Trong năm đã trồng mới 8,64 nghìn ha, bảo vệ rừng 80 nghìn ha, khoanh nuôi rừng 19 nghìn ha, chăm sóc rừng trồng 24 nghìn ha, khai thác 200 nghìn m³ gỗ, độ che phủ rừng đạt 49,41%. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực: đã huy động được trên 4,1 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng nông thôn được cải thiện đáng kể. Đến nay xã Dũng Phong, huyện Cao Phong đã đạt 19 tiêu chí, xã Vũ Lâm huyện Lạc Sơn đạt 17 tiêu chí, 35 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên, 59 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 96 xã đạt 5 -9 tiêu chí, chỉ còn 1 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015. Mục tiêu của ngành nông nghiệp tỉnh là tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng ngành nông nghiệp tăng trưởng bền vững, chất lượng và hiệu quả từng bước tháo gỡ khó khăn và triển khai các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống cho cư dân nông thôn. Mục tiêu cụ thể: tốc độ tăng giá trị tăng thêm GRDP toàn ngành đạt 4%. Giá trị sản xuất tăng 4,5 – 5% so với năm 2014, trong đó: trồng trọt tăng 3%, chăn nuôi tăng 6%, thủy sản tăng 13%, lâm nghiệp tăng 6,1%; duy trì độ che phủ rừng trên 49,41%; 29 xã đạt hoặc cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.

Để thực hiện được mục tiêu trên, ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất; huy động nguồn lực cho phát triển nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cư dân nông thôn, đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển thủy lợi và kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nâng cao năng lực phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất; tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý, sử dụng và bảo vệ các nguồn tài nguyên và môi trường bền vững, có hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction