Sáng ngày 05/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (BCĐ 800) tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Tân Lạc. Cùng đi có lãnh đạo các Sở: NN&PTNT, Tài chính, GTVT, VHTT&DL.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ 800 tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Kiểm tra thực tế cho thấy: Năm 2014, UBND huyện Tân Lạc đã phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tiếp tục vận động nhân dân đóng góp ngày công, đất đai để xây dựng các công trình công cộng, kết quả đến nay đã huy động được 7.121 hộ dân tham gia, đã có 123,13 ha đất được nhân dân tự nguyện ủng hộ để làm đường giao thông và các công trình hạ tầng. Công tác tuyên truyền xây dựng NTM tiếp tục được triển khai bằng nhiều hình thức như qua hệ thống truyền thanh tại các xã, hội nghị, tiếp xúc cử tri; lắp đặt pano, áp phích tuyên truyền chương trình tại các vị trí trung tâm xã, thôn…Đã có 23/23 xã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, 23 xã đã công bố quy hoạch và cắm mốc quy hoạch. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM năm 2014 là 191.220,9 triệu đồng, trong đó vốn trực tiếp của chương trình là 14.304 triệu đồng; vốn lồng ghép 176.916,9 triệu đồng. Từ các nguồn vốn trên, các xã đã đầu tư xây dựng được 10,112 km cứng hóa (đạt 100% kế hoạch); làm mới 3,181 km kênh mương; hoàn thành 04 nhà văn hóa xóm. Giải ngân được 100% đối với vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, tuyên truyền. Ngoài ra, để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, Ban Chỉ đạo 800 huyện đã tiếp tục triển khai các mô hình, dự án có hiệu quả như mô hình trồng cây có múi, chăn nuôi, rau an toàn... Thực hiện Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT, UBND huyện Tân Lạc đã triển khai đến các xã rà soát, đánh giá và đăng ký về đích năm 2015. Kết quả có 03 xã đăng ký về đích năm 2015: xã Phong Phú, xã Tử Nê, xã Định Giáo đều đã đạt 16/19 tiêu chí.

Các tiêu chí chưa đạt của các xã chủ yếu là: Nhà ở dân cư, hộ nghèo, giao thông, môi trường… Cùng với đó là một số khó khăn như: Khai thác tiềm năng để thực hiện và đạt các tiêu chí còn hạn chế; tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, quy hoạch sử dụng đất và sản xuất quy mô còn nhỏ lẻ; chưa có đầu ra ổn định cho sản phẩm nông sản, chăn nuôi.

Năm 2015, huyện Tân Lạc tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực cho 03 xã điểm Phong Phú, Tử Nê, Định Giáo; phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí để được công nhận về đích năm 2015. Tiếp tục huy động các nguồn lực, tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ cho nông thôn, phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đối với 20 xã còn lại phấn đấu đạt từ 1 - 2 tiêu chí trong năm, đến năm 2020 dự kiến khoảng 08 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích, làm rõ hơn kết quả đạt được cũng như những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất, kiến nghị với tỉnh một số vấn đề quan trọng nhằm thực hiện tốt hơn công tác xây dựng NTM trong thời gian tới như: tiếp tục đầu tư cho các tiêu chí, chỉ tiêu đã được công nhận nhưng chưa đạt chuẩn theo quy định cho những năm tiếp theo; các cơ quan chuyên môn hỗ trợ trong chuẩn bị đầu tư, thẩm định các công trình hạ tầng và hướng dẫn thanh quyết toán xây dựng các công trình hạ tầng theo đúng quy định.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà huyện Tân Lạc đã đạt được trong Chương trình xây dựng NMT thời gian vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: Huyện Tân Lạc là huyện duy nhất hoàn thành cắm mốc quy hoạch và tiến độ triển khai xây dựng NTM đứng trong tốp đầu của tỉnh. Vì vậy, huyện cần củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, thực hiện chương trình theo đúng lộ trình; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện chương trình; tiếp tục vận động, tuyên truyền trong nhân dân để nhân dân đóng vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thời gian tới, huyện Tân Lạc tích cực đẩy mạnh phát triển trồng những cây đặc sản của vùng như rau sạch, bưởi, quýt cổ, su su lấy ngọn để nâng cao thu nhập cho người dân. Cân đối các nguồn vốn lồng ghép thực hiện Chương trình xây dựng NTM, ưu tiên các xã điểm và các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm. Tập trung đầu tư công trình giao thông nông thôn và thủy lợi nội đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn. Ban Chỉ đạo 800 huyện cần tập trung lãnh, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, huy động sức dân và lồng ghép các nguồn lực để thực hiện xây dựng NTM ở mức cao nhất./.

(Nguồn: CTTĐT)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction