UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 24/2/2015 về việc công nhận 25 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thành phố trong tỉnh đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020.

Theo đó, TP Hòa Bình có 4 xã, phường (Dân Chủ, Yên Mông, Thịnh Lang, Phương Lâm); huyện Lương Sơn có 3 xã (Cao Thắng, Hòa Sơn, Nhuận Trạch); huyện Đà Bắc có 3 xã (Suối Nánh, Hào Lý, Tân Minh); huyện Mai Châu có 2 xã (Vạn Mai, Nà Mèo); huyện Tân Lạc có 2 xã (Lũng Vân, Phong Phú); huyện Lạc Sơn có 2 xã (Nhân Nghĩa, Liên Vũ); huyện Lạc Thủy có 2 xã (Cố Nghĩa, Yên Bồng); huyện Kim Bôi có 2 xã (Kim Sơn, Kim Bình); huyện Kỳ Sơn có 2 xã (Phúc Tiến, Hợp Thịnh); huyện Cao Phong có xã Nam Phong; huyện Yên Thủy có thị trấn Hàng Trạm và xã Lạc Lương./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T.h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction