Sáng ngày 10/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (BCĐ 800) tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hòa Bình. Tham gia Đoàn công tác còn có lãnh đạo các Sở: NN&PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ 800 tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Kiểm tra thực tế cho thấy:từ năm 2011 đến nay, thành phố Hòa Bình đã huy động được 369,2 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn 07 xã, trong đó vốn ngân sách Nhà nước 200,8 tỷ đồng; vốn tín dụng 75 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 82 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 11,4 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền đem lại hiệu quả tích cực, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng NTM từng bước được cải thiện, người dân đã đóng vai trò chủ động, tự nguyện đóng góp nhân lực, vật lực để xây dựng NTM. Thành phố đã chỉ đạo tổ chức 5 lớp tập huấn chuyên đề cho trên 400 lượt cán bộ của thành phố, các xã và các nhóm. Tính đến nay, các xã đã hoàn thành cắm mốc quy hoạch xây dựng NTM; tiếp tục quản lý thực hiện quy hoạch. Bên cạnh đó, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án mô hình phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn, hỗ trợ từ ngân sách 1,969 tỷ đồng cho các xã thực hiện mô hình sản xuất, tổ chức 98 lớp dạy nghề cho trên 4.500 lượt học viên. Đã cứng hóa được 29,4 km đường giao thong nông thông với tổng số kinh phí trên 62,1 tỷ đồng; đầu tư kiên cố hóa kênh mương và sửa chữa, nâng cấp 15 công trình thủy lợi với tổng kinh phí trên 24,5 tỷ đồng; đầu tư lắp đặt mới 01 trạm biến áp, 2,2 km đường dây trung thế, nâng cấp 20 km đường dây hạ thế… Qua đánh giá, đến hết năm 2014, 03 xã về đích (Yên Mông, Dân Chủ, Sủ Ngòi) đã đạt 15 - 17 tiêu chí.

Các tiêu chí chưa đạt của các xã chủ yếu là: Cơ sở vật chất văn hóa, hình thức tổ chức sản xuất, trường học, môi trường… Cùng với đó là một số khó khăn như: Khai thác tiềm năng để thực hiện và đạt các tiêu chí còn hạn chế; nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư cho các xã còn thấp và chậm so với đề án theo kế hoạch; các thủ tục đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng chưa có cơ chế đặc thù cho việc xây dựng nông thôn mới.

Năm 2015,thành phố Hòa Bình tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực cho 03 xã đạt chuẩn: Yên Mông, Dân Chủ, Sủ Ngòi; phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí để được công nhận về đích năm 2015. Phấn đấu số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của các nhóm đến năm 2020 là 1,5 tiêu chí. Tiếp tục huy động các nguồn lực, tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ cho nông thôn, phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích, làm rõ hơn kết quả đạt được cũng như những vấn đề còn khó khăn, vướng mắcđề xuất, kiến nghị với tỉnh một số vấn đề quan trọng nhằm thực hiện tốt hơn công tác xây dựng NTM trong thời gian tới như: lồng ghép và bố trí kịp thời kinh phí thực hiện Chương trình xây dựng NTM; chỉ đạo thẩm định cho 03 xã (Yên Mông, Dân Chủ, Sủ Ngòi) đạt chuẩn về NTM tính đến ngày 31/12/2015. Đồng thời lãnh đạo của thành phố  và 3 xã quyết tâm tập trung nguồn lực về đích NTM năm 2015.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà thành phố Hòa Bình đã đạt được trong Chương trình xây dựng NTM thời gian vừa qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thành phố Hòa Bình cần quản lý và thực hiện tốt quy hoạch xây dựng xã NTM sau khi cắm mốc. Tập trung chỉ đạo tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, đẩy mạnh hoạt động khuyến khích phát triển kinh tế, nhân rộng vững chắc các mô hình có hiệu quả kinh tế. Chú trọng phát triển đa dạng ngành nghề nông thôn. Tập trung củng cố phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác có hiệu quả. Chỉ đạo 3 xã điểm xây dựng kế hoạch chi tiết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại để đến tháng 6 có thể làm thủ tục công nhận 3 xã về đích NTM 2015. Vận động nhân dân đóng góp tham gia xây dựng NTM với chủ trương nhân dân làm là chính. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện Chương trình xây dựng NTM./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction