Sáng 12/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 800 tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Kỳ Sơn. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở NN&PTNT và lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ 800 tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Ban Chỉ đạo 800 huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, tích cực triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao nhận thức, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nhìn chung phong trào xây dựng nông thôn mới đã được đông đảo nhân dân hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực. Năm 2014, toàn huyện đã huy động trên 18.000 ngày công lao động quy thành tiền khoảng 1.855,9 triệu đồng; nhiều hộ gia đình hiến đất để làm đường giao thông và các công trình hạ tầng xã hội khác. Tổng diện tích hiến đất khoảng 47.600m2. Điển hình là xã Độc Lập dân hiến đất làm thao trường phục vụ quân sự, quốc phòng là 2,5 ha. Xã Dân Hòa làm đường giao thông nội đồng, với tổng chiều dài 220m, mặt đường rộng 3,5m, tổng kinh phí là 374,4 triệu đồng, trong đó: quỹ CDF 250 triệu đồng; dân đóng góp 124,4 triệu đồng. Xã Hợp Thành hiến đất làm đường giao thông nông thôn và đường giao thông nội đồng với tổng diện tích là 14.661m2. Xã Hợp Thịnh dân hiến đất là 3.226m2. Năm 2014, Ban Chỉ đạo 800 huyện đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM cấp xã gồm 50 học viên nguồn ngân sách huyện và 1 lớp với 40 học viên nguồn ngân sách tỉnh. Riêng đối với các xã phấn đấu về đích năm 2015 (Hợp Thịnh, Mông Hóa) phấn đấu trên 20% các xóm "Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong sạch - ngõ xóm văn minh".

Về công tác quy hoạch chung, có 9/9 xã đã hoàn thành, đạt 100% kế hoạch; về đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm, có 9/9 xã đã hoàn thành. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại cụ thể như 9/9 xã chưa cắm mốc giới quy hoạch, chưa xây dựng quy chế quản lý. Kết quả thực hiện chung về tiêu chí NTM, tính đến hết năm 2014, toàn huyện đạt: nhóm 2: số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí có 02 xã (Hợp Thịnh, Mông Hóa đạt 16 tiêu chí); nhóm 3: số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí có 03 xã (Dân Hạ đạt 12 tiêu chí, Hợp Thành đạt 13 tiêu chí, Phúc Tiến đạt 10 tiêu chí); nhóm 4: số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí có 04 xã (Dân Hòa đạt 09 tiêu chí, Phú Minh đạt 08 tiêu chí, Yên Quang và Độc Lập đạt 07 tiêu chí). Kết quả huy động nguồn lực vốn trực tiếp cho chương trình NTM là 6.436 triệu đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 48.483 triệu đồng; vốn tín dụng 47,6 tỷ đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác 571 triệu đồng; vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư 5.763 triệu đồng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện còn có những tồn tại: Việc huy động nguồn lực trong xây dựng NTM còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; kinh phí hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM rất thấp trong khi nhu cầu thực hiện khá lớn; ban quản lý xây dựng NTM  các xã còn lúng túng triển khai còn chậm các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn...

Năm 2015, huyện Kỳ Sơn tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực cho 02 xã Mông Hóa và Hợp Thịnh phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại để đạt chuẩn NTM. Tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn, huy động các nguồn lực, tăng tường xây dựng kết cấu hạ tầng cho các xã đăng ký về đích năm 2015 để các xã sớm hoàn thành các tiêu chí NTM.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chỉ tịch UBND tỉnh đánh giá huyện Kỳ Sơn là một trong những huyện đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng NTM. Đồng thời đề nghị huyện Kỳ Sơn cần làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân về chương trình xây dựng NTM; cần ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo quy hoạch, nhất là hệ thống đường giao thông thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, điện nông thôn, trường học làm cơ sở cho phát triển kinh tế xã hội bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học, nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất. Chỉ đạo 2 xã điểm xây dựng kế hoạch chi tiết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại để có thể làm thủ tục công nhận 2 xã về đích NTM 2015. Riêng xã Hợp Thành cố gắng phấn đấu đạt NTM vào năm 2016./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction