Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc lập hồ sơ công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, ngày 8/5, Văn Phòng điều phối (Ban Chỉ đạo 800 tỉnh) tổ chức tập huấn hướng dẫn trình tự, thủ tục hồ sơ công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới cho gần 100 học viên là cán bộ lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng điều phối tỉnh, VPĐP các huyện, thành phố, xã.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe báo cáo và hướng dẫn trình tự, thủ tục xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015; hướng dẫn việc thực hiện rà soát đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới của các xã về đích năm 2015. Cụ thể là hai thông tư: Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 4/10/2013 của Bộ NN&PTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ NN&PTNT Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong đó, Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 quy định rõ về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận đạt nông thôn mới với 3 cấp: xã, huyện, tỉnh. Cụ thể, các xã, huyện, tỉnh được công nhận đạt NTM phải lập hồ sơ đăng ký đạt chuẩn trong từng mốc thời gian cố định của năm liền kề trước năm đánh giá; các bước về trình tự, thủ tục công nhận đạt chuẩn NTM; tổ chức tự đánh giá kết quả đạt chuẩn NTM; tổ chức thẩm tra, đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM; tổ chức thẩm định, công nhận đạt chuẩn NTM.

Về công bố và công nhận lại xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn NTM, Thông tư số 40 cũng quy định rõ công bố đạt chuẩn NTM: đối với cấp xã quyền do Chủ tịch UBND cấp tỉnh tổ chức công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM và công khai trên báo, đài phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử của tỉnh; đối với cấp huyện, tỉnh đạt chuẩn NTM do Thủ tướng Chính phủ công bố quyết định. Quy định về công nhận lại xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn NTM tùy theo từng cấp phải thành lập đoàn đánh giá để tổ chức rà soát, đánh giá và tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction