Ngày 13/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (BCĐ 800) tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Lạc Sơn. Tham gia Đoàn công tác còn có lãnh đạo các Sở: NN&PTNN, GT-VT, Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ 800 tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Từ năm 2011 đến nay, huyện Lạc Sơn đã huy động được 1.126,102 triệu đồng bằng các nguồn vốn Trung ương, tỉnh, huyện và ngân sách xã được phân bổ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. UBND huyện đã tích cực chủ động lồng ghép để thực hiện các nội dung chương trình xây dựng NTM. Các ban, ngành, đoàn thể các cấp tăng cường vận động sự đóng góp bằng vật liệu, hiến đất, góp công lao động của người dân. Từ nguồn vốn hàng năm Ban Chỉ đạo 800 huyện đã tổ chức các buổi tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức phong phú để phát động phong trào thi đua xây dựng NTM trong toàn huyện. Tuyên truyền nhân dân hiến đất để xây dựng công trình hạ tầng được 22.697ha, nhân dân đóng góp 73.280 ngày công, tổng ước đạt trên 4,7 tỷ đồng. UBND các xã đang triển khai thực hiện theo Đồ án quy hoạch đã được UBND huyện phê duyệt, đến nay 28/28 xã đã công bố, cắm mốc quy hoạch tạm thời và các xã đã xây dựng quy chế quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn. Qua đánh giá, đến hết năm 2014, bình quân toàn huyện đạt 8,1 tiêu chí, xã Vũ Lâm đạt 17 tiêu chí, xã Liên Vũ đạt 16 tiêu chí, xã Nhân Nghĩa đạt 15 tiêu chí, 03 xã đạt từ 11 - 14 tiêu chí, 06 xã đạt từ 8 - 10 tiêu chí, 16 xã đạt từ 5 - 7 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Các tiêu chí chưa đạt của các xã chủ yếu là: Cơ sở vật chất văn hóa, giao thông, thủy lợi, y tế… Cùng với đó là một số khó khăn như: Khai thác tiềm năng để thực hiện và đạt các tiêu chí còn hạn chế; nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư cho các xã còn thấp và chậm so với đề án theo kế hoạch; các thủ tục đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng chưa có cơ chế đặc thù cho việc xây dựng NTM.

Năm 2015,huyện Lạc Sơn tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực cho 03 xã đạt chuẩn: Vũ Lâm, Liên Vũ, Nhân Nghĩa; phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí để được công nhận về đích năm 2015. Các xã còn lại theo lộ trình phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 30 - 40% số xã hoàn thành các tiêu chí. Tiếp tục huy động các nguồn lực, tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ cho nông thôn, phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích, làm rõ hơn kết quả đạt được cũng như những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với tỉnh một số vấn đề quan trọng nhằm thực hiện tốt hơn công tác xây dựng NTM trong thời gian tới. Đồng thời lãnh đạo của huyện và 3 xã điểm quyết tâm tập trung nguồn lực về đích NTM năm 2015.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà huyện Lạc Sơn đã đạt được trong Chương trình xây dựng NMT thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thời gian tới, huyện Lạc Sơn tiếp tục tuyên truyền, thực hiện công tác dồn điền đổi thửa ở những nơi có điều kiện, xây dựng và nhân diện rộng các mô hình phát triển sản xuất hàng hóa, hiệu quả kinh tế cao gắn chế biến với tiêu thụ sản phẩm. Khai thác tối đa các nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. Rà soát lựa chọn, cây trồng, vật nuôi phù hợp với địa phương, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Vận động nhân dân đóng góp tham gia xây dựng NTM với chủ trương nhân dân làm là chính. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Chỉ đạo 3 xã điểm xây dựng kế hoạch chi tiết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại để đến tháng 6 có thể làm thủ tục công nhận 3 xã về đích NTM năm 2015 ./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction